หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท พรรษาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด

จุดเริ่มต้นจาก...รุ่งเช้าฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดภัย เกิดขึ้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2560 ภายใต้ concept ฟาร์มอาหารเช้า แห่งใหม่ของพัทลุง

เป็นร้านเล็กๆที่เน้นปลูกผักแบบปลอดภัย สำหรับใช้ในร้าน เพื่อเป็นเครื่องเคียงกินกับขนมจีน

ต่อจากนั้น... ปีพ.ศ.2562 หลังจาก คุณธมลพรรณ จุลพูล ได้ลาออกจากงานและหันมาทำแปลงเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมของครอบครัว

ดำเนินการย้ายสถานที่รุ่งเช้าฟาร์ม มาที่ใหม่ ณ บ้านตีนคลอง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในปี พ.ศ. 2564 ตัดสินใจจัดตั้งกิจการในรูปบริษัท พรรษาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด และพัฒนาโรงแปรรูปกล้วยน้ำว้าให้มีมาตรฐานรองรับ อย. และฮาลาล 

ซึ่งในปัจจุบันมีสินค้าทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยอาบแดด กล้วยอบคลีน ผงกล้วย ขนมตูเล่อบกรอบจากแป้งกล้วย มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบกล้วยน้ำว้าและปลีกล้วย

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด เพื่อทุกคนในครอบครัว และลูกค้าที่รักสุขภาพ และนิยมบริโภคกล้วยน้ำว้า รวมทั้งปัจจุบันได้ขยายแปลงปลูกกล้วยน้ำว้า ภายในฟาร์ม

และส่งต้นกล้าให้กับลูกแปลงในชุมชนที่สนใจปลูกเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้กับสถานที่แปรรูปภายในชุมชนต่อไป


พันธกิจหลักของเรา : ทำงานร่วมกับชุมชน